HOLIADUR 2 DYCHWELD I’R YSGOL / QUESTIONNAIRE 2 RETURN TO SCHOOL

Dyma’r linc ar gyfer Holiadur 2 Dychwelyd i’r ysgol. Os gwelwch yn dda, darllenwch y llythyr a yrrwyd yn gynharach cyn cwblhau yr holiadur.
Here is the link for Questionnaire 2 Return to school. Please read the letter sent earlier before completing the questionnaire.
Diolch yn fawr iawn.