HOLIADUR 2 / QUESTIONNAIRE 2

Mae’n HANFODOL eich bod yn llewni Holiadur 2 Dychwelyd i’r ysgol erbyn hanner dydd fory os gwelwch yn dda. Ni allwn bwysleisio digon pa mor bwysig ydy canlyniadau yr holiadur er mwyn i ni allu symud ymlaen o ran cynllunio a chyd-gordio ail-agor yr ysgol. Dilynwch y linc isod.
It is ESSENTIAL that you complete Questionnaire 2 Return to school by mid-day tomorrow please. We can’t emphasize enough how important the questionnaire results are so that we can move forward with co-ordinating and planning the re-opening of the school.  Please find the link below.
Mae’n gwbwl hanfodol fod PAWB yn cwblhau yr holiadur os gwelwch yn dda erbyn hanner dydd Dydd Llun, Mehefin 15fed yn datgan os y byddwch yn anfon eich plentyn i’r ysgol ai pheidio. Canlyniadau yr holiadur yma fydd yn arwain y ffordd i ni o ran trefnu grwpiau a dosbarthiadau o fewn yr ysgol. Os nad ydych yn bwriadu gyrru eich plentyn, mae dal yn hanfodol eich bod yn llenwi’r holiadur os gwelwch yn dda. Mae angen un holiadur ar gyfer pob plentyn. It is absoultely essential that EVERYONE completes the questionnaire by mid-day on Monday, June 15th stating that if you are intending to send your child back to school or not. These results will determine how we organize groups and classes within the school. If you are not intending to send your child to school, it is still essential that you complete the questionnaire please. You will need to fill in one questionnaire for each child please.
forms.office.com