HWB

Bore da.
Mae’n ymddangos bod rhai problemau wrth fewngofnodi i Hwb. Byddwn yn cesio datrys y broblem heddiw neu yn y dyddiau nesaf. Diolch i’r rhai ohonoch sydd wedi cysylltu i adael i ni wybod. Byddwn yn cysylltu gyda chi drwy’r app pan fydd y broblem wedi ei ddatrys.
We are aware that some of you may have problems logging in to Hwb. We will try to solve the problem today or over the next coming days. Thank you to some of you that have already contacted the school. We will contact you through the app when the problem has been resolved. 
Diolch.