Genethod Blwyddyn 5a6 / Year 5&6 Girls

Er gwybodaeth, fel ymateb i gyfarwyddiadau gan Lywodraeth Cymru, fe fyddwn yn gyrru cyflenwad o dyweli mislif gartref gyda genethod blwyddyn 5 a 6 heddiw. Os os gennych ferch ym mlynyddoedd 5 neu 6 sy’n absennol mae croeso i chi ddod i gasglu pecyn o’r ysgol.
For your information, in response to instructions from the Welsh Government, we will be sending a supply of sanitary towels home with Year 5&6 girls today. If you have a daughter in year 5 or 6 who is absent you are welcome to come and collect a pack from school.