Hwyl Fawr Debbie

Heddiw ydy diwrnod olaf Mrs Debbie Gaunt, Arweinydd y Clwb ar ôl ysgol,  yma yn Ysgol Glanrafon. Os ydych yn casglu eich plentyn ar ôl ysgol heddiw cofiwch ffarwellio â hi, neu os hoffech ddymuno’n dda iddi, mae croeso i chi yrru neges i’r ysgol. Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i ddiolch o galon i Debbie am ei gwasanaeth dros yr ugain mlynedd ddiwethaf a hefyd hoffwn ddymuno’n dda iddi ar gyfer y dyfodol. Hwyl fawr Debbie! 
Today is Mrs Debbie Gaunt’s last day as the Leader of the After School Club here at Ysgol Glanrafon. If you are collecting your child from club today remeber to say goodbye, or if you would like to wish her the best, you are more than welcone to send a message to the school. We would like to take this opportunity to thank Debbie for her service to the club and school over the past 20 years, and we wish her all the best for the future. Good Luck Debbie! 
Get Outlook for iOS