Iaith ar Daith

Annwyl rieni/Dear parents,
Fe’ch hatgoffir bod gwahoddiad i chi, fel rhieni ddod i weld y perfformiad hwn gan Llion Williams yn neuadd yr ysgol bore fory, Iau, Mawrth 5ed. am 10 a.m.  
You are reminded that an invitation is extended to you, as parents, to this presentation by Llion Williams in the school hall tomorrow morning, Thursday, March 5th. at 10 a.m.