Glan Llyn

Gobeithiwn fod yn ôl yn yr ysgol erbyn 2.30 a mae croeso i chi nôl eich plentyn o’r neuadd bryd hynny.
We hope to be back in school by 2.30 and you are more than welcome to collect your child from the hall at that time.