Keyworkers – yn unig/only

Mae’r system archebu lle i’ch plentyn gyda’r system Schoolcomms yn gweithio’n dda.
Os nad ydych angen lle i’ch plentyn am unrhyw reswm gadewch i’r ysgol wybod trwy ebost os gwelwch yn dda.
The system of booking your child into school via the Schoolcomms system is working well. Please advise school via email if you no longer require your child’s booking.