DIOLCH / THANK YOU

Hoffwn ddiolch o galon i chi am wrando ar gyfarwyddiadau, ac am gydymffurfio â rheolau chenedlaethol – rydym wir yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad. O ganlyniad, nifer fechan o blant ddaeth i’r ysgol heddiw ac rydym wedi llwyddo i wneud rota staff i ofalu amdanynt. Hoffwn eich atgoffa unwaith eto os ydych yn un o’r gweithwyr allweddol ac angen defnyddio y ddarpariaeth ar gyfer gofal plant, cofiwch ddefnyddio y system archebu drwy gwefan School Comms. Hyd yn hyn, nid ydym yn gwybod beth yw trefniadau wythnos nesaf, ond byddwn yn cysylltu â chi drwy yr app pan ddaw unrhyw wybodaeth. Hoffwn gymeryd y cyfle yma i ddiolch i’n HOLL staff am eu hymroddiad arbennig yn ystod y cyfnod anodd yma.

May I thank you all for adhering to the instructions given this week and your compliance so far – your co-operation is very much appreciated. As a result, only a small number of pupils attended the school today and we have managed to draw up a staff rota to look after them each day. We wish to remind you again that if you are a key worker and you require to access the childcare provision, please use the online booking system through School Comms. As of yet, we do not know the arrangements for next week, but will send any information through to you on the school app. We wish to take this opportunity to thank ALL of our staff for their incredible commitment during this difficult time.