LLONGYFRACHIADAU

Hoffwn longyfarch plant Ysgol Glanrafon am berfformiadau gwych yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022. Roeddem yn falch iawn ohonynt. Dyma’r perfformiadau a ddaeth i’r brig. Mwynhewch!
We would like to congratulate Ysgol Glanrafon’s pupils for their amazing performances at the Urdd Eisteddfod in Denbigh. We were extremely proud of each one of them. Here are the performances that were placed in the top three. Enjoy! 
Elis – Unawd Bl 3 a 4 – 3ydd
https://youtu.be/4RqrWYSHaSQ

Can Actol Ysgol Glanrafon – 3ydd
https://youtu.be/NOR6CuI25pM

Awen – Llefaru Bl 5 a 6 – 1af

https://youtu.be/0cm6vlIhc_E

Awen ac Olive – Deuawd Cerdd Dant – 1af
https://youtu.be/TzuF0Rmw-O4

Awen ac Olive – Deuawd Lleisiol – 3ydd
https://youtu.be/vR1OuLYk88o

Hoffwn hefyd longyfarch Elis am ddod yn fuddugol yn yr Adran Celf, Dylunio a Thechnoleg am waith Lluniadu 2D Bl 3 a 4 ac i Gwenno am dderbyn trydydd am Graffeg Cyfrifiadurol ar gyfer Bl 2 ac iau. 

We would also like to congratulate Elis on winning the first prize in the Art, Design and Technology Department for 2D Drawing for Years 3 and 4 and to Gwenno, whom is in Reception for receiving a third prize in Computer Graphics.

Hefyd, llongyfarchiadau i Adran yr Wyddgrug ar eu perfformiadau gwych, ac yn arbennig i’r Cor am gael trydydd. Also, congratulations to Adran yr Wyddgrug for their excellent performances and to the choir whom came third.

Cor Adran yr Wyddgrug
https://youtu.be/qy1gRPFSFus
Diolch i’r holl staff am eu gwaith caled dros y misoedd diwethaf. Thank-you to the staff for their hard work over the last few months.