LLUNIAU DOSBARTH – FORY / CLASS PHOTOS – TOMORROW

PAWB –  Gwisg ysgol os gwelwch yn dda.
(Dim Addysg Gorfforol i Flwyddyn 5. Gall grwp Blwyddyn 6 sydd yn gwneud Ysgol Goedwig ddod a hen ddillad efo nhw i’r ysgol i newid.) 
EVERYONE – School uniform please
(No PE for Year 5 tomorrow. The Year 6 group whom are taking part in the Forest School activities with Miss Taylor can bring old clothes to change into).