Tocynnau Eisteddfod yr Urdd Tickets

Manteisiwch ar y cynnig o brynu tocynnau mynediad i’r Eisteddfod ychydig yn rhatach gan ddilyn y linc isod. Mae’r cynnig yma yn gorffen Dydd Sul yma, Mai 19eg
NID OES ANGEN I CHI BRYNU TOCYN I’CH PLENTYN OS YDYNT YN CYSTADLU GYDA’R YSGOL. 
Take advantage of the offer of buying slightly cheaper Eisteddfod admission tickets by following the link below. This offer ends this Sunday, May 19th .
YOU DO NOT NEED TO BUY A TICKET FOR YOUR CHILD IF THEY ARE COMPETING WITH THE SCHOOL.