MABOLGAMPAU BL 1 a 2/ SPORTS DAY

Rydym wedi penderfynu GOHIRIO Mabolgampau BL 1 a 2 bore heddiw gan fod hi’n andros o wlyb dan draed ac yn oer iawn. Byddwn yn gadael chi wybod cyn gynted a phosib am ddyddiad arall. 


We have decided to POSTPONE year 1 a 2 Sport’s Day due to the fact that it is very wet and cold. We will let you know regarding the new date as soon as possible.