Mabolgampau Bl 5 a 6/Yr 5 & 6 Sports Day

GOHIRIO – Mabolgampau 5 a 6 / POSTPONED – Year 5 and 6 Sports Day


Rhaid gohirio Mabolgampau ar gyfer Bl 5 a 6 prynhawn yma oherwydd bod y cae yn wlyb. Gobeithiwn y gallwn ail-drefnu ar gyfer prynhawn Llun nesaf. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra a achosir.
.
We have to cancel Year 5 and 6 Sports Day this afternoon due to the field being wet. We hope to be able to re-arrange for Monday Afternoon. We are very sorry for any inconvenience caused.
 
Diolch am eich cydweithrediad/ Thank you for your cooperation