Gwylwyr i’r Triathlon / Triathlon Spectators

Neges gan drefnwyr y Triathlon/ Message from the Triathlon Organisers

Oherwydd natur y gweithgaredd, ni fydd caniatad i wylwyr. Dim ond oedolion sydd yn rhan o’r staff addysgu sydd yn goruchwylio disgyblion yr ysgol fydd yn cael bod ar y safle.

Due to the nature of the event, spectators will not be permitted. Only adults specifically supervising the children in line with their school’s policy will be allowed on site.