Mabolgampau CA2 / KS2 Sports Day

Gofynwn yn garedig i ddisgyblion CA2 sicrhau fod ganddynt wisg ymarfer corff gyda hwy yn yr ysgol yfory ar gyfer ymarferion mabolgampau os gwelwch yn dda. Mae croeso i’r disgyblion wisgo dillad o liw eu llysoedd ar ddiwrnod y mabolgampau (dydd Mawrth). Diolch!
Can KS2 pupils please ensure they have their physical education kit with them in school tomorrow for sports day practice. All pupils are welcome to wear clothes of their house colours on sports day (Tuesday). Thank you!