MABOLGAMPAU – SPORTS.

Nid yw rhagolygon y tywydd yn dda o gwbwl ar gyfer fory, dydd Mawrth, Mehefin 4ydd, ac oherwydd hynny, bydd rhaid i ni ohirio’r mabolgampau. Y dyddiad newydd ar eu cyfer fydd ymhen yr wythnos sef dydd Mawrth, Mehefin 11eg. 

Yr un fydd y drefn gyda’r mabolgampau ar gyfer Blwyddyn 1 a 2 yn y bore yn dechrau am9.30 a.m. a’r un ar gyfer Blwyddyn 3 – 6 yn y pnawn yn dechrau am 1 p.m.

Ar hyn o bryd, mae mabolgampau Uned y Blynyddoedd Cynnar (Meithrin a Derbyn) yn parhau i ddigwyddfore Mercher yma, Mehefin 5ed. am 9.30 a.m.


The weather forecast is not at all promising for tomorrow, Tuesday, June 4th, and because of this, we will need to postpone the sports. The new date will be within a week, onTuesday, June 11th.

The order of the day will be the same with Years 1 and 2 in the morning at 9.30 a.m. and the one for Years 3-6 in the afternoon commencing at 1 p.m.

At present, the Early Years Unit’s sports (Nursery and Reception) will be held this coming Wednesday, June 5th. at 9.30 a.m.