Mabolgampau derbyn / bl 1

Mae rhagolygon yn dweud ei bod hi’n mynd i fod yn sych tan oddeutu 5yh.  Os ydy hyn yn newid bydd rhaid i ni ailystyried.
Felly rydym am geisio parhau gyda mabolgampau.
Dewch a cadair gyda chi os gwelwch yn dda.
The weather forecast says it is going to be dry until 5ish! If this changes we will have to rethink.
Therefore, we are going to carry on.
Please bring a chair to sit on.