MABOLGAMPAU MEITHRIN A DERBYN – NURSERY AND RECEPTION SPORTS.

Fe’ch hysbysir bod y mabolgampau hyn wedi’u hail drefnu ar gyfer BORE GWENER, MEHEFIN 21ain am 9.45 a.m. 

Cofiwch ddod a chadeiriau efo chi i’r mabolgampau os gwelwch yn dda.

Theses sports have been re-arranged for FRIDAY MORNING, JUNE 21st. at 9.45 a.m.

Please bring chairs with you on the morning.