Pwysig – Important

 

Rydym yn ymwybodol o’r trafferthion a gewch wrth ddisgyn a chasglu’r plant a byddwn yn arbennig o ddiolchgar pe medrech dderbyn yr awgrymiadau hyn gyda’ch tegwch a’ch parodrwydd arferol gan nad yw’n braf cael cwynion o wahanol gyfeiriadau parthed gyrru a’r parcio diofal ar y ffyrdd o amgylch yr ysgol (Lôn Bryn Coch a Bryn Coch Uchaf).

Os gwelwch yn dda peidied neb:-

1.         â pharcio yn y man-parcio bysiau sydd yn y gwaelod yn y bore na’r pnawn.

2.         â pharcio ar y llinellau zigzag ger y mynedfeydd.

3.         â pharcio o flane mynedfeydd ein cymdogion.

3.         â gollwng plant i ffwrdd mewn mannau peryglus

We are aware of the problems you have when bringing your children at the beginning and collecting them at the end of the school day but I would be very grateful if there was a positive response to this request since it’s not pleasant to be receiving complaints from various directions regarding the irresponsible driving and parking on the road surrounding the school (Bryn Coch Lane and Upper Bryn Coch).

 Please don’t : – 

1.    park in the bus lay-by at the bottom in the morning or afternoon.

2.    park on the zigzag lines by the entrances.

3.    park in front of ou neighbours drives.