Mabolgampau / Sports Day

Yn anffodus, mae’n rhaid i ni ohurio y Mabolgampau eto fory. Fel fedrwch ddychmygu, dydy hyn ddim yn benderfyniad hawdd i ni fel ysgol ond yn amlwg, ni fedrwn drefnu y tywydd. 
Gobeithiwn ail-drefnu dyddiad ar gyfer Bl 1 a 2 ddiwedd yr wythnos yma, ond bydd rhaid i Fl 5 a 6 symud ymlaen i wythnos nesaf oherwydd gweithgareddau Pontio amrywiol ar gyfer Blwyddyn 6. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra ond gobeithio eich bod yn cefnogi ac yn deall y penderfyniad. 

Unfortunately, we will again have to postpone the Sports Day for tomorrow. As you can imagine, this is an extremely difficult decision for us as a school, but obviously, we can’t organize the weather. 
Hopefully, we can re-arrange  the date for Year 1 and 2 for the end of this week, but Year 5 and 6 will need to move to the following week because of various Year 6 Transition activities. We do apologise for the inconvenience but hope that you support and understand our decision.  
Diolch yn fawr.