Mabolgampau’r Urdd / Urdd Sports

Os yw eich plentyn wedi derbyn llythyr am Fabolgampau’r Urdd heddiw, ymddiheuriadau fod camgymeriad yn y dyddiad yn y llythyr Saesneg. Y dyddiad cywir yw Dydd Mercher, Mehefin 13eg. 

If your child has received a letter today regarding the Urdd Sports day, apologies that the date is wrong in the English letter. The correct date is Wednesday, June 13th.