Mae’r Gyfraith yng Nghymru yn newid – Mesur Plant Yng Nghymru – Briff 7 Mun Diddymu Cosb Corfforol yng Nghymru / Ending Physical Punishment in Wales – FW: The law In Wales is Changing- 7 Minute Briefing – Children in Wales Bill
Subject: FW: Mae’r Gyfraith yng Nghymru yn newid – Mesur Plant Yng Nghymru – Briff 7 Mun Diddymu Cosb Corfforol yng Nghymru / Ending Physical Punishment in Wales – FW: The law In Wales is Changing- 7 Minute Briefing – Children in Wales Bill
 

Subject: Mae’r Gyfraith yng Nghymru yn newid – Mesur Plant Yng Nghymru – Briff 7 Mun Diddymu Cosb Corfforol yng Nghymru / Ending Physical Punishment in Wales – FW: The law In Wales is Changing- 7 Minute Briefing – Children in Wales Bill

Diddymu Cosb Corfforol yng Nghymru

Ar wefan Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru rydym wedi cyhoeddi briff 7 munud a blog yn ddiweddar ynglyn a’r deddfwriaeth yma.

Os gwelwch yn dda a fedrwch rhannu y briff 7 munud yma gyda’ch rhwydweithiau.  Bydd byrddau diogelu ar draws Cymru yn cydlynu digwyddiad i codi ymwybyddiaeth yn ystod wythnos diogelu cenedlaethol yng Nghymru (15-19 Tachwedd 2021)

*

Ending Physical Punishment in Wales

On the North Wales Safeguarding Board website we have previously published a seven minute briefing and done a recent blog on this legislation.

Please could we ask that you circulate this 7 minute briefing out to your networks.  The safeguarding boards across Wales will be coordinating an awareness raising event during national safeguarding week in Wales (November 15– 19, 2021).

[email protected]″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/image005.jpg”>[email protected]″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/image006.jpg”>

[email protected]″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/image001-3.jpg”>

[email protected]″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/image002-3.jpg”>

[email protected]″ data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://www.ysgolglanrafon.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/image004.jpg”>

**********************************************************************

We welcome correspondence in Welsh and English and will respond to correspondence in the same language. Use of either language will not lead to a delay

Opinions advice, conclusions and other information in this 

message that do not relate to the official business of 

Flintshire County Council shall be understood as neither 

given nor endorsed by it or on its behalf, and consequently 

Flintshire County Council shall bear no responsibility 

whatsoever in respect thereof.

Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb i ohebiaeth yn yr un iaith. Ni fydd defnyddio’r naill iaith na’r llall yn arwain at oedi.

Deellir na fydd unrhyw safbwyntiau, na chynghorion, na 

chasgliadau nac unrhyw wybodaeth arall yn y neges hon, 

nad ydynt yn berthnasol i waith swyddogol 

Cyngor Sir y Fflint, yn cael eu cynnig na’u cadarnhau ganddo 

nac ar ei ran, ac felly ni fydd Cyngor Sir y Fflint yn derbyn 

unrhyw gyfrifoldeb am y rhannau hynny o’r neges. 

**********************************************************************

pdf icon 7-Minute-Briefing-Cymraeg-14.6.21×2.pdf
pdf icon 7-Minute-Briefing-English.pdf