Manylion Eisteddfod yr Urdd Details

Gweler manylion ac amseroedd ar gyfer Eisteddfod yr Urdd wythnos nesaf. Cofiwch hefyd am ein cyngerdd Nos Fercher yma yn yr ysgol. If you have any questions or concerns, please contact the school. 
Please see the details and times for the Eisteddfod next week. Also, please remember about the concert at school this Wednesday. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder, cofiwch gysylltu gyda’r ysgol. 

pdf icon Eisteddfod-yr-Urdd-Tocynnau.pdf
pdf icon Cyngerdd-yr-Urdd.pdf