Meithrin a Derbyn

Panto Theatr Clwyd

 

 

Bydd plant yr ysgol i gyd yn mynd i weld y panto ddydd Mawrth, Tachwedd 30ain am 10.00am .Byddant yn gadael yr ysgol am 9.30am.

Mae Blynyddoedd 1-6 wedi talu’n barod agofynnwn yn garedig i blant Meithrin a Derbyn am gyfraniad o £11.00 sy’n cynnwys tocyn a chludiant.

 

Bydd angen i chi dalu am hwn trwy’r app www.schoolgateway.com

cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda os nad ydych wedi gwneud yn barod

 

 

All the school pupils will be going to see the panto on Tuesday, November 30th at 10.00am..They will be leaving school at 9.30am.

 

 

Pupils in Years 1-6 have already paid but we kindly ask the pupils in Meithrin and Reception for a contribution of £11.00which includes a ticket and transport.

 

 

Please pay via the app A.S.A.Pwww.schoolgateway.comunless you

 

 have already done so