Derbyn/Reception

Ysgol Gymraeg Glanrafon

 

Yr Wyddgrug

 

Dim ond nodyn byr i roi gwybod i chi y bydd llun y Dosbarth Derbyn yn yr Evening Leader nos Lun, Tachwedd yr 8fed.

Just a short note to let you know that the Reception Class photograph will be in the Evening Leader, Monday,

 

November 8th.