MEITHRIN A DERBYN / RECEPTION AND NURSERY

Yr hanner tymor nesaf byddwn yn parhau i ddilyn y thema ‘ Ein hardal ni’ trwy gyfrwng thema archarwyr a’r llyfrau Supertaten gan Sue Hendra a Paul Linnet. Gofynnwn yn garedig i chi anfon eich plentyn i’r ysgol mewn gwisg archarwr o’u dewis ar ddydd Llun Tachwedd y 1af.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad.

Next half term we will be continuing our theme on ‘ Our local area’ by looking at the Supertaten books by Sue Hendra and Paul Linnet and following a theme on superheroes. We kindly ask that you send your child to school wearing a superheroes costume of their choice on Monday November the 1st.

Thank you for your cooperation.