Meithrin a Derbyn / Reception & Nursery – Ysgol Goedwid / Forest School

Cofiwch fod sesiynau’r Ysgol Goedwig gyda’r Meithrin a Derbyn yn dechrau o yfory ymlaen. Dydd Mercher dosbarth Mrs Jones, Dydd Iau Dosbarth Mrs Davies a Dydd Gwener dosbarth Mrs Booth. 

Remember that Forest School sessions with the Nursery and Reception are starting tomorrow until the end of term. Wednesdays Mrs Jones’ class, Thursdays Mrs Davies and Fridays Mrs Booth.