Triathlon CA2/KS2 Triathlon

Gobeithio bod pawb yn edrych ymlaen ar gyfer y digwyddiad yma Llun nesaf, Mehefin 20fed. Os yw eich plentyn yn dymuno, mi fydd cinio poeth ar gael cyn y triathlon, cawn gyfle i gael eu snapyn boreol yn y prynhawn yn dilyn y triathlon. Gofynwn i bob plentyn wisgo eu dillad Ymarfer Corff i’r ysgol gyda eu gwisg nofio oddi tano. Mi fydd cyfle i’r plant newid yn dilyn cyflawni’r triathlon. Mae Blwyddyn 3 a 4 wedi eu amserlenni i ddechrau eu triathlon am12:00a Blwyddyn 5a 6 am 12:30. Sicrhewch bod eich plentyn efo digon o ddŵr ar y diwrnod os gwelwch yn dda. Mae croeso i chi ddod i weld eich plentyn yn cwblhau’r weithgaredd. Diolch.
We hope that everyone is looking forward to this eventnext Monday, June 20th.If your child wishes, a hot dinner will be available before the triathlon, they will have an opportunity to eat their snapyn following the event. We also ask everyone to be wearing their PE kit to school with their swimming kit underneath. The children will have an opportunity to change following the completion of the triathlon. Year 3 and 4 are scheduled to start their triathlonat 12:00and Year 5 and 6at 12:30. Please ensure your child has a water bottle with them. You’re welcome to come and watch your child complete the activity. Diolch.