NEGES BWYSIG NOSON FFILM / IMPORTANT MESSAGE FILM NIGHT

Mae yna llawer o rhieni wedi talu am Noson film heno, diolch yn fawr iawn i chi. Ond cofiwch neud yn siwr eich bod wedi bwcio eich plentyn i fewn drwy fynd i ‘Club’ ar yr App ac wedyn ‘Make a booking’ Hefyd cofiwch bwcio lle i’r brawd/chwaer.        Many have paid for the Film night tonight, thank you. But please make sure you have booked a slot for your child/children by clicking on ‘Club’ and ‘make a booking’ under Film night on the App. And please make sure you have also booked their siblings in.         
Diolch / Thank you