Neges gan Monkhouse / Messgae from Monkhouse

Rydym yn estyn allan i roi gwybod i chi fod apwyntiadau yn y siop bellach ar gael a gellir eu harchebu fis ymlaen llaw, mae siopau hefyd yn mynychu apwyntiadau cerdded i mewn. Nid yw’r apwyntiadau 1:1 hyn yn orfodol, rydym yn eu hargymell yn fawr ar gyfer dechreuwyr newydd.
Bydd ein staff arbenigol yn eich tywys o amgylch y siop lle gallwch ddod o hyd i’r holl wisgoedd ac ategolion angenrheidiol ar gyfer Yn ôl i’r Ysgol. Mae ein staff cyfeillgar yma i’ch cefnogi trwy gydol y broses.
Os na allwch fynychu eich siop leol neu apwyntiad 1:1, gallwch barhau i siopa ar-lein 24/7.We are reaching out to let you know that in-store appointments are now available and can booked one month in advance, stores also attend to walk-in appointments. These 1:1 appointments are not compulsory, we highly recommend them for new starters.

Our expert staff will show you around the store where you can find all the necessary uniforms and accessories for Back to School. Our friendly staff are here to support you throughout the process.

If you can’t attend your local store or a 1:1 appointment, you can still shop online 24/7.CTA: Book your appointment on your school page at www.monkhouse.com. Find out more here >