Neges gan Radio Cymru message

Bydd Hawl i Holi BBC Radio Cymru’n ymweld â’r Wyddgrug ar nos Iau,

5ed Mawrth.  Os hoffai unrhywun o gymuned yr ysgol ymuno â’r gynulleidfa,

bydd croeso iddynt gysylltu i gofrestru. –manylion isod.

BBC Radio Cymru’s discussion programme Hawl i Holi will be visiting

Mold on Thursday, 5thMarch. If anyone from the school community

would like to join the audience, please could they contact us to register –

details below

Ffon/ Tel    01352 754212