YSGOL AR GAU FORY / SCHOOL CLOSED TOMORROW

Yn dilyn trafodaethau gyda aelodau o’r Corff Llywodraethol, penderfynwyd cau yr ysgol fory (Dydd Llun, Rhagfyr 11eg) oherwydd rhagolygon y tywydd ac er diogelwch i bawb sy’n gysylltiedig â’r ysgol. Following discussion with members of the Governing body, it has been decided to close the school tomorrow (Monday, December 11th) due to the weather forecast, … Read more

Ysgol yn cau / School closed

Anfonwyd neges i’r ap yn syth pan benderfynwyd cau yr ysgol heddiw. Yn anffodus am rhyw reswm, mae wedi cymryd amser i’r neges ddod drwodd bore ma!!!! Cofiwch mae diogelwch ein plant ac ein staff yw ein blaenoriaeth. We sent a message to the app immediately after we had made the decision to close the … Read more

Tywydd garw / Bad weather

Os yw’r ysgol gorfod cau oherwydd tywydd garw neu eira, fe’ch hysbysir drwy :- ·        App/gwefan yr ysgol ·        Trydar yr ysgol ·        Gwefan Sir y Fflint If we need to close the school due to bad weather or snow, you will be informed by :- ·        The school app/website ·        School’s Twitter account ·        … Read more

Gwasanarh Blynyddoedd Cynnar – Early Years Service

Gwasanaeth Nadolig y Blynyddoedd Cynnar Early Years’ Christmas Service Gair byr i’ch hatgoffa y cynhelir gwasanaeth Nadolig Uned y Blynyddoedd Cynnar (Meithrin a Derbyn) yn neuadd yr ysgol fore Mawrth, Rhagfyr 12fed a bore Mercher, Rhagfyr 13eg am 9.30 a.m.   Bydd dau docyn am ddim i bob teulu am y ddau fore yn dod … Read more