Disgyblion Meithrin – Nursery pupils

DISGYBLION MEITHRIN – NURSERY PUPILS. Er mwyn rhoi ateb pendant i’r hyn a awgrymwyd yn y llythyr anfonwyd gan yr ysgol ddydd Gwener, Mehefin 12fed., mae Cyngor Sir y Fflint newydd hysbysu ysgolion cynradd y sir eu bod wedi gwneud penderfyniad NA FYDD y disgyblion MEITHRIN yn cael eu cynnwys yn y broses Dod i’r … Read more

PWYSIG IAWN / VERY IMPORTANT

Diolch o galon i’r mwyafrif o rieni am lewni yr holiadur Dychwelyd i’r ysgol ond yn anffodus, mae yna rhai rhieni dal heb ei gwblhau. Mae’n HANFODOL eich bod yn cwblhau yr holidaur hyd yn oed os nad oes gennych fwriad i yrru eich plentyn i’r ysgol. Os gwelwch yn dda, a fedrwch chi ei … Read more

Hanner dydd heddiw / Mid-day today

  Neges cwrtais os gwelwch yn dda fod yr holiadur angen ei gwblhau erbyn hanner dydd heddiw. A gentle reminder that the questionnaire must be completed by mid-day today please.   https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kz7D_KmzAJxMjCyNW_gH6gdURUdTMUZFT01WNkRLQzBSVTg3MTEwT0w2Wi4u

HOLIADUR 2 / QUESTIONNAIRE 2

Mae’n HANFODOL eich bod yn llewni Holiadur 2 Dychwelyd i’r ysgol erbyn hanner dydd fory os gwelwch yn dda. Ni allwn bwysleisio digon pa mor bwysig ydy canlyniadau yr holiadur er mwyn i ni allu symud ymlaen o ran cynllunio a chyd-gordio ail-agor yr ysgol. Dilynwch y linc isod. It is ESSENTIAL that you complete … Read more

HOLIADUR 2 DYCHWELD I’R YSGOL / QUESTIONNAIRE 2 RETURN TO SCHOOL

Dyma’r linc ar gyfer Holiadur 2 Dychwelyd i’r ysgol. Os gwelwch yn dda, darllenwch y llythyr a yrrwyd yn gynharach cyn cwblhau yr holiadur. Here is the link for Questionnaire 2 Return to school. Please read the letter sent earlier before completing the questionnaire. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kz7D_KmzAJxMjCyNW_gH6gdURUdTMUZFT01WNkRLQzBSVTg3MTEwT0w2Wi4u Diolch yn fawr iawn.