Siwmper Nadolig – Christmas jumpers

Caiff yr holl ddisgyblion ddod i’r ysgol yn eu siwmper Nadolig ddydd Mercher yma, Rhagfyr 16eg. Cofiwch nad oes angen talu o gwbl am wneud hynny. All the school’s pupils can come to school dressed in their Christmas jumper this coming Wednesday, December 16th. There is nothing to pay for doing so.

Cystadlaethau’r Nadolig – Christmas Competitions

Cofiwch uwchlwytho’ch lluniau ar gyfer cystadlaethau Nadolig Ffrindiau Glanrafon cyn diwedd y penwythnos. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yr wythnos nesaf. Remember to upload your photos for the Friends of Glanrafon Christmas competitions by the end of the day today. The winners will be announced next week.

Cinio – Dinner

Gan ei fod bron yn ddiwedd tymor, a allwch dalu unrhyw ddyledion cinio os gwelwch yn dda. As it is the end of term please can you pay any dinner debts.

PWYSIG – IMPORTANT

Bydd holl ysgolion cynradd Sir y Fflint yn cau ddydd Mercher nesaf, Rhagfyr 16eg. Byddwch yn derbyn manylion pellach fory. All Flintshire primary schools will be closing next Wednesday, December 16th. You will receive further information tomorrow.