Panto

Cofiwch fod plant dosbarthiadau Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 & 2 yn mynd i weld y panto yfory, dydd Mercher, Ionawr 8fed. Byddant yn gadael yr ysgol am 9.15am a gofynnwn iddynt wisgo eu gwisg ysgol. Bydd yr ysgol yn prynu lolipop iâ i’r disgyblion a byddant yn bwyta eu cinio ar ôl dychwelyd i’r ysgol … Read more

Siwmper Nadolig – Christmas Jumper

Caiff y disgyblion wisgo siwmper Nadolig i ddod i’r ysgol fory, dydd Gwener, Rhagfyr 20fed. os y dymunant hynny. Ni fydd angen talu o gwbl am gael gwneud hynny. The pupils  can come to school in a Christmas jumper tomorrow, Friday, December 20th. if they so wish. There will be no payment at all for … Read more