Dyddiadau Gwisg Ymarfer Corff / Sports Clothes Days

Disgyblion i wisgo dillad Addysg Gorfforol addas i weithgareddau allanol / Pupils to wear Physical Education clothing suitable for outdoor activities.  Dydd Llun/Monday – Blwyddyn 1 a 2  Dydd Mawrth/Tuesday – Blwyddyn 3 a 4  Dydd Iau/Thursday – Meithrin a Derbyn Dydd Gwener/Friday – Blwyddyn 5 a 6 

Hwyl Fawr Miss Jones

6) Ymddeoliad Llinos Mary – Hwyl Fawr Miss Jones – YouTube 6) Ymddeoliad Llinos Mary – Hwyl Fawr Miss Jones www.youtube.com

Cinio/dinner

Gan ei fod yn ddiwedd y tymor cofiwch dalu unrhyw dyledion cinio os gwelwch yn dda. As it is the end of term please remember to pay any dinner debts.