Wcw

Diwrnod cau archebu cylchgrawn Wcw Last day to order the Wcw  magazine 20201116115158244.pdf

Plant mewn Angen – Children in Need

Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol mewn pyjamas neu yn eu dillad eu hunain, fory, dydd Gwener, Tachwedd 13eg a thalu £1 tuag at Blant mewn Angen am gael gwneud hynny. The pupils can come to school dressed in pyjamas or in their own clothes tomorrow, Friday, November 13th, and contribute a £1 towards Children … Read more

Blwyddyn 5a6 / Year 5 & 6

Blwyddyn 5 a 6 i wisgo dillad Addysg Gorfforol yfory os gwelwch yn dda gan ei bod hi’n ddiwrnod Plant Mewn Angen ddydd Gwener. Years 5&6 to wear P.E. clothes tomorrow please as it is Children in Need day on Friday.