Cystadleuaeth – Competition

Beth am roi cynnig arni? Why not give it a go? LLYTHYR AT BLANT Y DYFODOL… Mae gan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru gystadleuaeth ysgrifennu ‘Llythyr at Blant y Dyfodol’ ar gyfer plant oed ysgol yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Ysgrifenna lythyr, a fydd yn cael ei ddarllen gan blant mewn 100 mlynedd, i … Read more

Neges yr Urdd message

“Caewch y drysau yn y cefn, y gegin a’r lolfa, diffoddwch y peiriant torri gwair a sychu gwallt a rhowch bob chwarae teg i’r cystadleuydd nesa’, mae EISTEDDFOD T ar fin dechrau…” Yn dilyn y siom o orfod gohirio Eisteddfod Sir Ddinbych 2020 tan 2021, rydym yn falch i gyhoeddi bydd Eisteddfod T i’w gweld … Read more

Heriau Eco-Sgolion / Eco-Schools Challenges

Heriau Eco-Sgolion Adref Yn ystod yr amser hwn, mae Cyngor Eco-Sgolion Cymru yn awyddus bod ysgolion a disgyblion yn gallu parhau â’u hymdrechion eco gwych yn ddiogel yn y cartref, felly mae gweithgareddau wedi eu cynllunio fel y gallent eu cwblhau yn y cartref. Mae’n ddigon posib bod rhai ohonoch ar Facebook, Trydar neu Instagram … Read more

Gwaith wythnos yma / This week’s work

Fel ysgol rydym yn ymwybodol fod amgylchiadau pawb yn wahanol ac felly fe fydd lefelau rhyngweithio a dysgu pawb yn wahanol hefyd OND rydym yn colli’r disgyblion yn arw felly hoffwn i chi annog eich plant i fewngofnodi i Microsoft Teams yn CA2 a gallwch chi fel rhieni fewngofnodi i Seesaw ar ran disgyblion yr … Read more

Cylchgrawn Wcw magazine

I SYLW’R RHIENI SYDD WEDI TANYSGRIFIO I GYLCHGRAWN WCW – FOR THE ATTENTION OF THOSE PARENTS WHO HAVE SUBSCRIBED TO THE WCW MAGAZINE.   CYFLENWAD WCW I YSGOLION – misoedd Ebrill a Mai – SUPPLY OF WCW TO SCHOOLS – April/May Yn amlwg, mae’r feirws a’r cyfyngiadau wedi effeithio ar ein gallu i ddosbarthu cylchgrawn … Read more