Nofio Cenedlaethol yr Urdd / Urdd National Swimming Competition

Llongyfarchiadau i’r disgyblion isod am gynrychioli’r ysgol a’r Sir yng nghystadleuaeth Nofio Cenedlaethol yr Urdd yng Nghaerdydd dros y penwsnos. Rydym yn hynod o falch o pob un ohonynt.  Congratulations to the pupis that represented the school and the County at the Urdd National Swimming Gala in Cardiff over the weekend. We are very proud of you all.