Noson Rieni / Parents Evening

Dilynwch y linc isod i wneud apwyntiad. Please follow the link below to book an appointment. 
4/4/22 – Dydd Llun/Monday – CS a CA2/Foundation Phase and KS2
5/4/22 – Dydd Mawrth/Tuesday – CA2/KS2
6/4/22 – Dydd Mercher/Wednesday CS/Foundation Phase

https://ysgolglanrafon.schoolcloud.co.uk/