Sgwrs gyda’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol/ Drop in session with the Additional Learning Needs Co-ordinator

Yn anffodus rydym yn cael trafferthion hefo’r system apwyntiadau i Mr G Jones. Os hoffech cael trefnu apwyntiad efo Mr Jones ar y dyddiau yna, plis ffoniwch dderbynfa’r ysgol ar 01352 700384, a mi wnawn ni trefnu’r apwyntiad i chi —————— Unfortunately, we have had a problem with the appointment system for Mr G Jones.  If you would like to book an appointment with Mr Jones on those dates mentioned. Can you please phone the school’s office, and we will arrange the appointment for you ———– Diolch/Thank you