Nosweithiau Rhieni / Parents Evening

Dilynwch y linc isod i wneud apwyntiad. Gofalwch eich bod yn dewis y noson cywir – CA2 (Blwyddyn 3,4,5 a 6) a Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2). 

Please follow the link below to book an appointment.  Please make sure that you book the correct evening – KS2 (Years 3,4 5 and 6) and Foundation Phase (Nursery, Reception, Years 1 and 2).

4/4/22– Dydd Llun/Monday – CS a CA2/Foundation Phase and KS2
5/4/22– Dydd Mawrth/Tuesday – CA2/KS2
6/4/22– Dydd Mercher/Wednesday CS/Foundation Phase

https://ysgolglanrafon.schoolcloud.co.uk/

Os hoffech wneud apwyntiad gyda Mr Gareth Jones, ein Cyd-Lynydd Anghenion Ychwanegol, gallwch wneud hynny drwy ffonio yr ysgol. If you would like to arrange an appointment with our Additional Needs Co-ordinator, please ring the school.