Permits Parcio / Parking Permits

Mae’n siwr eich bod wedi sylwi fod y permits parcio yn dod i ben fory. Rydym wedi cysylltu gyda’r Sir a mae nhw wedi rhoi estyniad ar ddyddiad y permits tan Mai 6ed – dyddiad cwblhau y gwaith adeiladu. Ni fydd angen permit arall arnoch – dim ond gofalu eich bod yn arddangos hwn yn glir yn eich ffenest car. Bydd yr holl adrannau perthnasol yn cael ei hysbysu o hyn. Os oes unrhyw broblem, gadewch i ni wybod.

You have probably noticed that the parking permits are coming to an end tomorrow. We have contacted the County and they have extended the permits date until May 6th – the completion date for the building work. You will not need another permit – just make sure you display the one you have clearly in your car window. All relevant departments will be informed of this.

 If you have any problems, please let us know.