Panto – Adran Iau Juniors

Bydd plant dosbarthiadau Blwyddyn 3,4,5 & 6 yn mynd i weld y panto ddydd Mawrth, Rhagfyr 17eg.Byddant yn gadael yr ysgol am 9.30am.

Rydym yn gorfod talu’r Theatr yn fuan iawn, a’r gôst fydd £11.00 sy’n cynnwys tocyn a chludiant.


Bydd angen i chi dalu am hwn trwy’r app www.schoolgateway.com erbyn dydd Gwener, Hydref 11eg os gwelwch yn dda.


Pupils in Years 3,4, 5 & 6 will be going to see the panto on Tuesday, December 17th.They will be leaving school at 9.30am.

We have to pay the Theatre very soon and the cost will be £11.00 which includes the ticket and transport.

This will need to be paid for via the app www.schoolgateway.com by Friday, October 11th please.