Papur Fama

PAPUR FAMA

 

A fuasech yn hoffi derbyn PAPUR FAMA – ein papur bro lleol?Pob mis ceir ynddo adroddiad a lluniau Ysgol Glanrafon ymysg adroddiadau a hanesion holl weithgareddau Cymraeg y fro.

Y gôst ydy 80c yr un gyda 10 rhifyn yn ymddangos bob blwyddyn felly mae tanysgrifiad blynyddol yn £8.

Cysylltwch â’r swyddfa i gael ffurflen archebu cyn diwedd yr wythnos – 6.11.20.

 

 

Would you like to receive PAPUR FAMA our local community paper?Every month it includes a report and photographs from Ysgol Glanrafon amongst reports of other Welsh activities in the area.

The cost is 80p per copy and 10 issues appear during the year, therefore the annual subscription is £8.

 

Please contact the office for an order form before the end of the week – 6.11.20:-