Parcio – Parking

Daeth i’n sylw fod yna gar Corsa du yn parcio ar y llinellau zig zag ger mynedfa blaen yr ysgol yn y bore, sy’n hynod beryglus ac yn achosi problemau dirfawr. Nid oes unrhyw un i barcio ar y llinellau hyn ar unrhyw amser.
It has been brought to our attention that a black Corsa car is parking  on the zig zag lines  near the school’s front entrance in the morning which is very dangerous and causes huge problems. No-one is to park on these lines at any time.