Parcio – Parking

Mae un o gymdogion yr ysgol sy’n byw ym Mryn Coch Uchaf yn methu mynd allan oherwydd fod car Polo glas wedi’i barcio  ar draws ei fynedfa.  Os mai eich car chi ydy o, a wnewch chi ei symud ar unwaith os gwelwch yn dda.

One of the school’s neighbours who lives in Upper Bryn Coch has just informed us that he can not get out of his drive because a blue Polo is parked there.  If this is yours, would you move it at once please.