Perfformiadau Rhithiol / Virtual Performances

Mae disgyblion bob blwyddyn wedi dechrau paratoi Perfformiadau Nadolig Rhithiol a fydd yn cael eu rhannu gyda’r rhieni. Os nad ydych am i’ch plentyn fod yn rhan o’r perfformiadau hyn gan nad ydych yn hapus i ni rannu fidio neu luniau ohonynt, gadewch i’r ysgol wybod drwy e-bostio athro / athrawes eich plentyn erbyn dydd Mawrth, Rhagfyr 8fed os gwelwch yn dda. Os na fyddwn yn clywed gennych byddwn yn cymryd eich bod yn hapus i ni rannu fidio o’ch plentyn. 🎄🎅🏼✨
The pupils have began preparing Virtual Christmas Performances which will be shared with parents. If you don’t want your child to be a part of these performances as you are not happy for us to share a video or pictures of them, please let us know by e-mailing their class teacher by Tuesday, December 8th. If we don’t hear from you we will presume that you are happy for us to share a video of your child. 🎄🎅🏼✨