Pnawniau Cymdeithasol / Social Afternoons

Cofiwch :-

Heddiw –  Y Cyfnod Sylfaen am 2 o’r gloch yn y Neuadd

‘Fory – Yr Adran Iau am 2.15 yn y Neuadd

Fe fydd y plant yn perfformio ychydig o ganeuon. 

Remember :-

Today the Foundation Phase (Reception, Year 1 and 2) at 2 o clock in the School Hall.

Tomorrow Juniors at 2.15 in the Hall.

The children will be performing a few songs.