Raffl – raffle

Diolch i bawb sydd wedi cefnogi Raffl Blwyddyn 5&6.

Mae gwobrau niferus ar gael yn cynnwys taleb Mati a Meg, nwyddau Smiggle, asgell nofio, nwyddau harddwch a photeli gwin.  Os ydych yn dymuno prynu tocyn anfonwch yr arian wedi ei labelu yn glir gydag enw’ch plentyn i’r ysgol cyn dydd Iau.

Mae pob tocyn yn costio £1-00.

Llawer o ddiolch,

Criw Blwyddyn 5 & 6.

Thank you to all who have supported Years 5 & 6’s Raffle.


There are numerous prizes including a Mati and Meg voucher, Smiggle goods, a swim fin, various beauty products and wine. If you would like to purchase a ticket please send the money to school clearly marked with your child’s name before Thursday.


Tickets cost £1-00 each.


Many thanks,

Year 5 & 6 pupils