Prydlondeb/Punctuality:

Rydym wedi sylwi bod llawer o blant yn cyrraedd yr ysgol yn hwyr yn y bore.

Mae’n gweithdrefnau ben bore yn fodd i sicrhau bod y disgyblion yn barod i ddechrau ar eu gwaith yn brydlon am 8.50 am, gan eu bod yn dod i mewn ar eu hunion i’r dosbarthiadau pan fydd y gloch gyntaf yn canu am 8.40am  neu i’r Clwb Ben Bore os ydynt yma cyn y gloch gyntaf.

We have noticed that many children are arriving late to school in the mornings

 

Our morning procedures ensures that the pupils are ready to start their work punctually at 8.50am, as they come into the classes once the first bell is rung at 8.40am or to the Breakfast Club if they are here before the first bell