Yr Adran Iau/Juniors

Os oes gan rai ohonoch gylchgronau rydych wedi gorffen â nhw adref, a fedrwch chi yrru nhw i’r ysgol fory os gwelwch yn dda. Mae nhw ar gyfer prosiect Celf yn nosbarthiadau Bl 3 a 4. Diolch yn fawr iawn.
If you have any magazines at home that you have finished with, could you please send them to school tomorrow please. It’s for an Art Project in Years 3 and 4. Diolch.