PWYSIG – Clybiau / IMPORTANT – Clubs

Ni fydd clybiau ar ôl ysgol wythnos nesaf heblaw am y rhai isod. Mae hyn yn bennaf oherwydd y gwaith adeiladu. Gobeithiwn bydd y clybiau yn gallu ail-gychwyn yr wythnos yn dechrau Tachwedd 8fed. Os gwelwch yn dda, pasiwch y neges ymlaen. 
There will be no clubs next week except for the ones below. This is mainly because of the building work. We hope that the clubs will re-start the week beginning November 8th. Please pass this message on. 

Dydd Llun/Monday 

3.15 – 4.15 

Clwb Pêl Droed Nev Football  

Yr Adran Iau / Juniors 

Dydd Mercher/Wednesday  

3.15 – 4.15 

Clwb Dawns / Dance Club  

Blwyddyn 4,5 a 6 / Years 4,5 & 6 

Dydd Mercher/Wednesday  

3.15 – 4.15 

Clwb Pêl Droed Nev Football  

Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 & 2 PWYSIG – Bydd Clybiau Ben Bore, Brecwast a Clwb ar ôl ysgol yn parhau yr un fath.  IMPORTANT – Morning, Breakfast and After school club will continue as they are.